Turi në fabrikë

Punëtori prodhimi

Oil-Expeller-Workshop

Punëtori e eksploratorit të vajit

Oil-Pressing-Machinery

Makineri për shtypjen e vajit

Spare-Parts-of-Oil-Press

Pjesë këmbimi të vajit

Depo për pjesë këmbimi të naftës

Parts Warehouse (1)
Parts Warehouse (2)

Punëtori për prodhimin e aksesorëve

Accessories Production Workshop (1)
Accessories Production Workshop (4)
Accessories Production Workshop (2)
Accessories Production Workshop (3)